Izrada i obrana završnog rada u školskoj godini 2018./2019.

Radnje u svezi s organizacijom i provedbom izradbe i obrane završnog rada u školi obavlja Prosudbeni odbor koji čine ravnatelj koji je ujedno i predsjednik Prosudbenoga odbora te predsjednici i članovi Povjerenstava za svako pojedino zanimanje. Povjerenstva za pojedina zanimanja u ovoj školskoj godini čine:

Četverogodišnja strukovna škola:

 

  Hotelijersko – turistički tehničar:

1. Patricija Tomich, predsjednik

2. Ivan Katalinić, član

3. Nela Miculinić Glavan, član

 

Pomorski nautičar:

1. Aldina Burić, predsjednik

2. Renato Dudić, član

3. Ivan Komadina, član

 

Tehničari za brodostrojarstvo:

1. Velimir Blažević, predsjednik

2. Vladimir Horvatović, član

3. Tomica Komadina, član

Trogodišnja strukovna škola:

 

Prodavač:

1. Ivan Katalinić, predsjednik

2. Patricija Tomich, član

3. Nela Miculinić Glavan, član

 

Konobar:

1. Ivan Lukić, predsjednik

2. Alenka Kovačević, član

3. Milanka Poldan, član

 

Kuhar:

1. Milanka Poldan, predsjednik

2. Alenka Kovačević, član

3. Ivan Lukić, član 

Okvirni vremenik izrade i obrane završnog rada za školsku godinu 2018./2019.

Za izradu i obranu završnog rada predviđena su tri roka:

 1. zimski (za učenike koji u ljetnom i jesenskom roku nisu izradili i obranili završni rad),
 2. ljetni (za učenike koji su uspješno završili razred na kraju redovne nastave ili nakon prvog popravnog roka)
 3. jesenski rok (za učenike koji su upućeni na drugi popravni rok i uspješno položili popravni ispit).

 

Zimski rok (za one koji nisu završili u ljetnom i jesenskom roku 2017./2017. godine i ranije)

Aktivnost Rok
Objava tema na oglasnoj ploči Škole do 15 listopada 2018.
Odabir tema za završni rad u dogovoru s mentorima, do 31. listopada 2018.
Izradba završnog rada 1. studeni 2018. – 25. siječnja 2019.
Prijava obrane završnog rada (u tajništvu škole) 28 studenog 2018.
Predaja završnog rada (u tajništvu škole) 23. siječnja 2019.
Obrana završnog rada 28. siječnja – 1. veljače 2019.
Podjela svjedodžbi 8. veljače 2019.

 

 Ljetni rok

Aktivnost Rok
Objava tema na oglasnoj ploči Škole do 15 listopada 2018.
Odabir tema za završni rad u dogovoru s mentorima, do 31. listopada 2018.
Izradba završnog rada 1. studeni 2018. – 18. lipnja 2019.
Prijava obrane završnog rada (u tajništvu škole) 29. i 30. ožujka 2019.
Predaja završnog rada (u tajništvu škole) 19. lipnja 2019.
Obrana završnog rada 26. lipnja do 4. srpnja 2019.
Prosudbeni odbor – rezultati 5. srpnja 2019.
Podjela svjedodžbi 10. srpnja 2019.

 

Jesenski rok

Aktivnost Rok
Odabir tema za završni rad u dogovoru s mentorima, do 12. srpnja 2019.
Izradba završnog rada 13. srpnja 2019. – 15. kolovoza 2019.
Prijava obrane završnog rada (u tajništvu škole) 11. srpnja 2019.
Predaja završnog rada (u tajništvu škole) 16. kolovoza 2019.
Obrana završnog rada za trogodišnje smjerove 19. – 23. kolovoza 2019.
Obrana završnog rada za četverogodišnje smjerove 19. – 22. kolovoza 2019.
Prosudbeni odbor – rezultati 23. kolovoza 2019.
Podjela svjedodžbi 30. kolovoza 2019.

 

PRIJEDLOG TEMA ZA ZAVRŠNI RAD ZA ŠKOLSKU GODINU 2018./2019.

HOTELIJERSKO TURISTIČKI TEHNIČARI

 1. Organizacija poslovanja hotela – organizacijska shema hotela, hotelski odjeli, poslovi
 2. Organizacija dnevnih poslova u hotelskom domaćinstvu
 3. Suradnja hotelskog domaćinstva s recepcijom i ostalim službama
 4. Inventura i inventurne razlike u domaćinstvu
 5. Prijamni odjel- oprema, osoblje, poslovi, evidencije
 6. Poslovi i tehnika rada na rezervacijama u hotelu
 7. Poslovi i tehnika rada na rezervacijama u PA
 8. Poslovi i dokumentacija vezani uz prijam i smještaj gostiju
 9. Poslovi oko prijama grupe gostiju koji dolaze u hotel posredstvom agencije
 10. Poslovi tijekom boravka gosta u hotelu
 11. Pansionski gost u hotelu
 12. Knjiženje korištenih usluga u hotelu
 13. Suradnja prijamnog odjela s ostalim odjelima u hotelu
 14. Mjenjački poslovi u hotelu
 15. Poslovi i dokumentacija vezani uz odlazak gostiju
 16. Naplata korištenih usluga kreditnom karticom i ostalim oblicima plaćanja
 17. Suradnja hotela s poslovnim partnerima
 18. Naplata hotelskih usluga vaučerom i putničkim čekom
 19. Naplata hotelskih usluga gotovinskim i bezgotovinskim instrumentima plaćanja
 20. Sredstva propagande hotelskog poduzeća
 21. Funkcije putničke agencije
 22. Suradnja PA s poslovnim partnerima
 23. Radni zadaci osoblja zaposlenog u PA
 24. Vrste ugovora u PA
 25. Poslovnica PA – rezervacija i smještaj gostiju, prodaja putnih karata i izleti
 26. Mjenjački poslovi u PA
 27. Sredstva propagande u PA
 28. Materijalne stvari PA
 29. Booking (uknjižba) evidencija
 30. Izvršenje izleta i transfera
 31. Naplata agencijskih usluga gotovinskim i bezgotovinskim instrumentima plaćanja
 32. Kreiranje turističkog aranžmana
 33. Turistički aranžmani putničke agencije
 34. Prodaja u poslovnici PA i sredstva plaćanja
 35. Služba marketinga „Jadranka hoteli“ d.o.o.
 36. Služba marketinga „Jadranka kampovi“ d.o.o.
 37. Turistički proizvod destinacije
 38. Izlet kao oblik turističkog aranžmana – izvršenje izleta u boravišnim turističkim mjestima

 

POMORSKI NAUTIČARI

 1. Primjena računala (slobodan odabir teme iz navigacije ili stabiliteta)
 2. Tema iz povijesti pomorstva (slobodan odabir teme)
 3. Planiranje pomorske plovidbe
 4. Pregled i nadzor brodova
 5. Meteorološka navigacija i sigurno vođenje broda
 6. Organizacija rada na komandnom mostu
 7. Prijevoz opasnih tereta brodom (razni oblici)
 8. Ustroj i organizacija traganja i spašavanja na Jadranu
 9. Sustav sigurnosne zaštite na brodovima i u lukama (ISPS)
 10. Integrirani sustavi na brodu i njihov doprinos sigurnosti plovidbe
 11. Upotreba i rukovanje AIS sustavom
 12. Eksploatacija dna i podzemlja mora
 13. VTS – nadzor prometa na moru
 14. Brodovi posebne namjene (slobodan odabir vrste broda)
 15. Sidra i sidrenje broda
 16. GMDSS
 17. Uzbunjivanje u pogibelji (pomorske komunikacije)
 18. Morske mijene
 19. Onečišćenje mora s brodova (MARPOL)
 20. Plovidba po ortodromi i loksodromi
 21. Pozicija broda u terestričkoj navigaciji
 22. Plovidbene oznake
 23. Sigurnost na moru (slobodan odabir teme)
 24. Pomorske havarije
 25. UNCLOS – Konvencija UN o pravu mora
 26. Osobe koje sudjeluju u pomorskom pothvatu
 27. Jadransko more – zavala jadranskog mora
 28. Jadransko more – ekologija, biologija i ribarstvo
 29. Jadransko more – oceanografska svojstva
 30. Jadransko more – klima i meteorološka svojstva
 31. Specifični slučajevi u astronomskoj navigaciji
 32. Korištenje zvijezda za određivanje pozicije broda
 33. Putnički brodovi

 

TEHNIČARI ZA BRODOSTROJARSTVO

 1. Kompresori i rashladni uređaji na brodu Sustav ventilacije i klimatizacije na brodu
 2. Sustav cjevovoda kaljuže i balasta na brodu Separatori
 3. Ventilatori na brodu
 4. Framov sustav na brodovima za prijevoz nafte Rashladni sustav za ukapljivanje plinova
 5. Sustav cjevovoda tankera
 6. Uređaji za proizvodnju pitke vode na brodu
 7. Brodski spaljivač smeća, otpadaka i ostataka Stapne sisaljke na brodu
 8. Centrifugalne sisaljke na brodu
 9. Palubni uređaji
 10. Protupožarni uređaji na brodu
 11. Plinska turbina
 12. Parna turbina
 13. Pomoćni brodski kotlovi
 14. Glavni kotlovi, čišćenje i konzerviranje kotlova
 15. Sustavi hlađenja glavnog motora i ulja za podmazivanje.
 16. Sustavi za podmazivanje glavnog motora i ulja za podmazivanje
 17. Sustav upućivanja motora
 18. Radne košuljice cilindra.
 19. Automatski nadzor i alarm strojarnice broda
 20. Automatizacija brodskog kotlovskog postrojenja

 

PRODAVAČI

 1. Zaključivanje nabave
 2. Naručivanje robe za prodavaonicu s dokumentacijom
 3. Preuzimanje naručene robe
 4. Skladištenje robe s dokumentacijom
 5. Zalihe robe u prodavaonici
 6. Proces prodaje robe potrošačima
 7. Gubici i sprečavanje gubitaka
 8. Obračun prodane robe
 9. Obračun blagajne
 10. Evidencija o poslovanju prodavaonice
 11. Promjena cijena robe
 12. Izračunavanje prodajne cijene robe
 13. Vrste kalkulacija u trgovini
 14. Inventura prodavaonice
 15. Kontrola poslovanja prodavaonice
 16. Dokumentacija i evidencija poslovanja prodavaonice
 17. Plaćanje robe s dokumentacijom
 18. Proces poslovanja u centralnom skladištu
 19. Radni zadaci osoblja zaposlenog u skladištu
 20. Preuzimanje robe u skladištu
 21. Izdavanje robe iz skladišta
 22. Popis robe; viškovi i manjkovi u skladištu
 23. Čuvanje robe u skladištu
 24. Priprema robe za prodaju – izlaganje
 25. Povezanost skladišta s ostalim službama
 26. Popis primljene i prodane robe
 27. Priprema prostora za smještaj robe, preuzimanje i pregled
 28. Reklamacije kupaca
 29. Blagajničko poslovanje, rad na blagajni, knjiženje dnevnog utrška i polog u FINA-u
 30. Štete u robnom prometu
 31. Isporuka naručene robe
 32. Prigodne prodaje
 33. Tehnika prodaje robe kupcu
 34. Gubici i sprečavanje gubitaka
 35. Propaganda
 36. Propisi o kvaliteti robe

 

KONOBARI

 1. Inventar i oprema ugostiteljskih poslovnih jedinica
 2. Pripremni radovi u blagovaonici
 3. Pripremni radovi u točionici pića
 4. Pripremni radovi u konobarskoj pripremnici
 5. Evidencije u točionici pića (revers, skladišna primka, narudžbenica i knjiga prometa i zaključnog stanja)
 6. Tehnike rada(načini posluživanja)
 7. Sredstva ponude hrane – jelovnik i dnevna karta
 8. Sredstva ponude pića – vinska karta
 9. Posluživanje kvalitetnih bijelih vina (buteljiranih)
 10. Posluživanje kvalitetnih crnih vina (buteljiranih)

 

KUHARI

 1. Temeljci
 2. Tamni umaci
 3. Topla i hladna jela za zajutrak
 4. Hladna predjela od raznih salata
 5. Bistre juhe i prilozi za bistre juhe
 6. Ragu juha
 7. Gotova jela od pirjanog mesa
 8. Jela dalmatinske kuhinje
 9. Desertna jela od dizanog tijesta
 10. Desertna jela od prhkog tijesta
 11. Svijetli umaci
 12. Hladna predjela od jaja
 13. Krem juhe
 14. Topla predjela od tjestenine
 15. Prilozi uz gotova mesna jela
 16. Variva
 17. Jela po narudžbi od sotiranog mesa
 18. Jela od riba, rakova, školjki i glavonožaca
 19. Jela istarske kuhinje
 20. Biskvitne smjese
 21. Hladna predjela od mesa i suhomesnatih proizvoda
 22. Hrvatske narodne juhe
 23. Jela po narudžbi od pohanog mesa
 24. Gotova jela od mljevenog mesa
 25. Jela slavonske kuhinje
 26. Jela međimursko-zagorske kuhinje