PRIVREMENI REZULTATI ISPITA DRŽAVNE MATURE

Na mrežnim stranicama NCVVO-a je objavljena ova obavijest:

Danas u 12:00 sati bit će objavljeni privremeni rezultati ispita državne mature koje su učenici polagali u ljetnome roku školske godine 2017./2018. 
Rok za prigovore na objavljene rezultate ispita traje 48 sati od objave: 
od 11. srpnja 2018. u 12:00 sati do 13. srpnja 2017. u 12:00 sati.
Učenici koji žele uložiti prigovor trebaju popuniti obrazac prigovora, potpisati ga i osobno  predati Školskome ispitnom povjerenstvu u navedenome roku. Prigovor mora biti kratko napisan i svakako u prigovoru treba napisati broj zadatka na koji se prigovor odnosi.

Učenici će moći donositi prigovore na ocjenu ispitnoj koordinatorici:

  • dana 11. srpnja od 12:00 do 14:00 sati,
  • dana 12. srpnja od 8:00 do 14:00 sati te
  • dana 13. srpnja od 8:00 do 12:00 sati.

Obrazac za prigovore učenici mogu dobiti kod ispitne koordinatorice. Učenici koji žele uložiti prigovor moraju osobno doći u školu u navedeno vrijeme.

Učenici koji su ove školske godine završili četvrti razred u srednjim školama u Republici Hrvatskoj svjedodžbe o državnoj maturi i/ili potvrde o položenim ispitima državne mature preuzimaju u svojim školama prema rasporedu koji će biti objavljen narednih dana.

Učenici koji imaju neopravdani izostanak sa ispita i imaju zaduženje, obvezni su podmiriti troškove.
Ako zbog neopravdanog izostanka nije izvršena uplata ispita učenici ne mogu dobiti svjedodžbe o državnoj maturi i/ili potvrde o položenim ispitima državne mature.
Zaduženje i podatci za uplatu vidljivi su na stranici učenika pod poveznicom  Moji podatci/Zaduženja i uplate.
Uplatu je potrebno izvršiti odmah, a skeniranu uplatnicu poslati putem e-pošte na adresu
uplata.dm@ncvvo.hr