Izložba Lošinjski muzej po Vašoj mjeri!

Mjere i mjerni uređaji, bili su tema ovogodišnje Noći muzeja, održane 26. siječnja 2018. u Lošinjskom muzeju. Građani su na “izložbu za jednu noć” donijeli satove, vage, kalendare, termometre, šahovske satove, svjetlometre…

Eksponate za ovu prigodu ustupila je i Srednja škola Ambroza Haračića. Škola je za „jednu noć“ posudila barograf, kalorimetar, menzure, pH-metar, Erlenmayerovu tikvicu, analitičku vagu, areometar, termometar, optički daljinometar, higrograf, dinamometar, logaritamsko računalo, pomično mjerilo, trigonometar, školske trokute, kutomjer i šestar.  Profesorica Lidija Kosmos dopunila je popis eksponata s Haračićevim metrom.

Kako se izložba, pod nazivom Lošinjski muzej po Vašoj mjeri!, mogla pogledati i cijeli sljedeći radni tjedan (od 29.1 do 2.2.2018.) izložbu su posjetili učenici (1.nb, 1.h, 3.h, 4.h, 2.g, 4.g, 1.p, 3.p, 3.pks), zajedno sa svojim profesorima.