Prijave ispita državne mature

1. prosinca 2017. godine u 12.00 sati započele su prijave ispita državne mature u školskoj godini 2017./2018.
Prijave ispita državne mature završavaju 15. veljače 2018. godine u 12.00 sati.

Sve detalje možete pročitati na mrežnoj stranici NCVVO-a: NCVVO-informacije o prijavi