Plovidba Kraljicom mora

U vremenu od 3. do 7. listopada 2017.g. odvijala se plovidbena praksa na školskom brodu m/s “Kraljica mora“. Na plovidbenoj praksi sudjelovali su učenici 4.n razreda.

Na početku plovidbene prakse učenici su se upoznali s cjelokupnom sigurnosnom i protupožarnom opremom na brodu, zbornim mjestima gdje trebaju doći u slučaju opasnosti, te listu zaduženja za svakog pojedinog člana posade u slučaju opasnosti. To upoznavanje („familiarization“) na plovidbenoj praksi izvršio je prvi časnik palube i zapovjednik. Nakon familiarizacije, učenici su se upoznali brodskim pogonom, palubnim uređajima te zapovjedničkim mostom.

Učenici su bili podijeljeni u straže „gvardije“ na zapovjedničkom mostu. U straži učenici su izvršavali razne zadatke: rad na pomorskoj karti, vođenje brodskog dnevnika, upravljanje brodom, sudjelovanje u operacijama priveza i odveza broda, sidrenje broda, održavanje sidrenog lanca.

Svi učenici prisustvovali su vježbama u „izvanrednim situacijama“ kao što su: vježba napuštanje broda, požar na brodu, čovjek u moru.

S učenicima je u pratnji bio njihov nastavnik Ivan Komadina.