Naši maturanti iz 4.B razreda sudjelovali na finalnoj konferenciji projekta Blue Deal

Nakon više aktivnosti kroz cijelu školsku godinu, naši su učenici- maturanti 4. razreda tehničara za brodostrojarstvo – Jan Žugić, Luka Dudić i Marijan Matković sudjelovali na finalnoj konferenciji projekta Blue Deal koja je održana u Ravenni 18. svibnja 2022. godine.

Na konferenciji su prezentirani rezultati mnogobrojnih aktivnosti provedenih u državama cijelog Mediterana (a i šire) s naglaskom na “plave” energije, tj. na energiju dobivenu od mora, valova, vjetra, morskih mijena, Sunca,… 

Neke od aktivnosti projekta odnosile su se na educiranje mladih u sklopu čega su učenici mogli svoje ideje o plavoj energiji predočiti kroz tri kategorije: dizajn, umjetnički izričaj i video. Naši su Jan, Luka i Marijan pod mentorstvom profesora Damira Preksavca svoj rad prijavili u kategoriju dizajna te su odabrani među 3 najbolja projekta od 32 prispjelih prijedloga sa cijelog područja Mediterana. Radilo se o samočistaču solarnih panela kojeg su naši učenici izradili od različitih predmeta među kojima i gotovo 20 djelova izrađenih na školskom 3D printeru. Treba naglasiti da su naši učenici bili jedini hrvatski učenici. 

Iako projekt naših učenika nije odabran kao najbolji iz kategorije dizajna, treba naglasiti da je njihova prezentacija (koja je mogla trajati samo 4 minute) praćena s iznimnim zanimanjem te su tijekom neformalnog druženja dečki opet morali pokazivati svoj model i ponovno detaljnije objašnjavati njegove karakteristike.

Osim službenog djela, u neslužbenom su se djelu naši učenici i nastavnici u pratnji (prof. Damir Preksavec i Aldina Burić) uspjeli upoznati i s učenicima, srednjoškolskim nastavnicima i fakultetskim profesorima iz cijelog Mediterana te razgledati stari dio grada Ravenne.

Za naše učenike i nastavnike bilo je to doista iznimno iskustvo te smo zaista ponosni što su baš naši učenici bili u finalu projekta Blue Deal. Čitavo je putovanje zaključeno dočekom sudionika uz “tortu na solarne panele” i pjenušac.

Na poveznici: https://fb.watch/dgL2PCYKDu/ možete vidjeti snimku cijele konferencije, a počevši od trenutka: 6:04:20 prezentaciju naših učenika.

Prezentaciju naših učenika i detalje o njihovom projektu možete vidjeti u prezentaciji: PVSC 22