Rezultati natjecanja

Ove školske godine imali smo 212 sudjelovanja na školskim natjecanjima iz sveukupno 18 područja! Od toga 55 učenika je pozvano na županijska natjecanja, a 11 njih je pozvano na državna natjecanja. Učenici koji su pozvani na državna natjecanja su: Dragan Medarić, Marko Lettich, Simona Orlić, Atesa Vickić, Petra Petrinić, Nikola Saganić, Nenad Bogdanović, Anotn Budinić, Franka Šimunković, Ana Mužić i Martina Marijanović. Detaljnije informacije pogledajte u izvješću

Natjecanja-izvješće

Čestitamo svim učenicima koji su sudjelovali na natjecanjima!