Popis odabranih ponuda za organizaciju školske ekskurzije u Veneciju, Gardaland i Veronu

Dana 12. veljače 2016. godine sastalo se Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude, a radi organizacije školske ekskurzije u Veneciju,Gardaland i Veronu.

Na temelju čl. 14. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno – obrazovnih aktivnosti izvan škole objavljujemo popis odabranih ponuda pristigle na javni poziv broj 2/2016:

1.Autotrans d.o.o. iz Crikvenice

2.Kompas Zagreb d.d.

3.Petros iz Zagreba

 

Predsjednica Povjerenstva:

Milica Prole, prof.