Pomoćnički ispit – jesenski rok

Stručno-teorijski dio pomoćničkog ispita u 2. roku (jesenskom) održat će se 7. listopada 2015. godine u 10,45 sati – pisani dio.

Na stranicama Agencije (www.asoo.hr), dana 18. rujna 2015. godine (dopuna 1. listopada 2015.) objavljen je popis prijavljenih kandidata i škola u kojima kandidati polažu pomoćnički ispit.

Usmeni dio će se održati 12. listopada 2015.g. u 9,00 sati