Izrada i obrana završnog rada – četverogodišnja zanimanja