Objavljena privremena rang lista za stipendije učenika pomorskih odjela

Danas je objavljena privremena rang lista za učenike korisnike stipendije za školsku godinu 2014/2015.

Sukladno Natječaju, rok za podnošenje prigovora na predmetne Privremene liste počinje teći od dana objave rang liste na oglasnoj ploči škole i web stranici škole, tj. od danas, 4. studenog 2014. godine, a  rok za dostavu pisanih prigovora ističe dana 12. studenog 2014. godine.

Privremene rang liste će ujedno biti objavljene danas na web stranici Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture.

Privremena rang lista