Ambasadori čistog podzemlja

U četvrtak, 16.11. i u petak, 17.11.2023.g., naša škola imala je priliku poslušati odlično predavanje članica Zagrebačkog speleološkog saveza o krškim jamama i njihovoj ugroženosti. Predavanje je održano za sve učenike u Područnom odjelu u Cresu i u Malom Lošinju za učenike 1.g i 2.h razreda.

Naime, krško podzemlje je ugroženo od strane čovjeka, prvenstveno u slučaju kada se koristi kao deponij otpada, ugroženost dalje ide i do zaliha pitke vode u kršu. Upravo su na taj problem ukazali projektom „Ambasadori  Čistog podzemlja“ (proširenje  postojećeg projekta „Čisto podzemlje“ ).

Cilj je mlade ljude i lokalno stanovništvo osvijestiti o tom problemu, predstaviti akcije čišćenja i volonterski rad speleologa i organizacija koje im pomažu. Nadamo se da će se svijest o podzemlju punog smeća i uvid u rad ovih volontera podići kod naših učenika. Nadamo se, isto tako, da će ih viđeno potaknuti i na djelovanje jer već i informacija o lokaciji još nepoznatog podzemnog deponija može pomoći.

U organizaciji ovih predavanja pomogle su i naše profesorice Ana Marija Sertić, Đurđica Mršić i Aldina Burić.

Edukacijom do Čistog podzemlja ! Upravo krenuli !

Hvala volonterkama Evi Fučak i Nini Trinajstić na predavanju koje nas je na to potaklo.