Vremenik izrade i predaje završnog rada za ljetni rok

U skladu s Okvirnim vremenikom izrade i obrane završnog rada za školsku godinu 2022./2023. utvrđen je ovaj vremenik za ljetni rok:

1.) Učenici moraju svoj završni rad pripremiti/dovršiti i predati posljednji put za pregled svojim mentorima do 28. travnja. Nakon tog pregleda će učenici dobiti potpisani konzultacijski list koji će uvrstiti u završni rad.

2.) Predaja završnog rada u tajništvo škole (2 primjerka s konzultacijskim listom) će biti 11. i 12. svibnja 2023.