Odjave i promjene ispita DM za ljetni rok

Nakon što su učenici prijavili ispite državne mature, u skladu s člancima 17. i 18. Pravilnika o polaganju državne mature, učenici imaju pravo odjaviti ili promijeniti ispite DM.

Promjena razine obaveznog ispita, promjena izbornog predmeta i odjava ispita moguće su do 2. svibnja. Osim popunjenoga obrasca zamolbe, za promjenu prijavljenoga ispita i promjenu razine prijavljenoga ispita školskomu ispitnom povjerenstvu učenik mora dostaviti odgovarajuću dokumentaciju kojom dokazuje opravdanost zamolbe.

Za navedene promjene kod prijavljenih ispita DM, učenici se moraju javiti svojim ispitnim koordinatoricama.