NATJEČAJ

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 i 90/11) Srednja škola Ambroza Haračića Mali Lošinj

objavljuje

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

 

  1. Profesor matematike i informatike, na određeno puno radno vrijeme, 1 izvršitelj (m/ž)

Uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu.

Uz pisanu prijavu na natječaj, potrebno je priložiti u izvorniku ili ovjerenoj preslici: diplomu o stručnoj spremi, domovnicu, radnu knjižicu, životopis i uvjerenje o nekažnjavanju (ne starija od 6 mjeseci).

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Rok za primanje prijava je 8 dana od dana objave. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja, dostaviti na adresu: Srednja škola Ambroza Haračića Mali Lošinj, Omladinska 10, 51550 Mali Lošinj, s naznakom „Za natječaj“.

Ravnateljica:

Jelena Bralić, prof.