Dopunski nastavni rad 2022.

Dopunski nastavni rad počinje u srijedu, 29.lipnja 2022.g.

Detaljan raspored sati pogledajte na DOPUNSKI RAD – 2022

 Po ovom rasporedu učenici idu na dopunski rad svaki dan.