Završni rad – izrada i obrana u jesenskom roku

Obrana završnog rada u jesenskom roku za zanimanje konobar održati će se:

  1. Praktični dio – 29. kolovoza s početkom u 8:00 sati u praktikumu škole
  2. Teoretski dio – 30. kolovoza s početkom u 9:00 sati u praktikumu škole.