VREMENIK IZRADE I OBRANE ZAVRŠNOG RADA ZA LJETNI ROK ŠKOLSKE GODINE 2017./2018.

PREDAJA ZAVRŠNOG RADA U TAJNIŠTVU ŠKOLE:

  • ponedjeljak, 18. lipnja 2018. (nakon što su mentori pregledali radove najkasnije 14. lipnja)

 

OBRANA ZAVRŠNOG RADA: OD 26. DO 29. LIPNJA 2018.

  • PRODAVAČI – utorak, 26. lipnja s početkom u 9.00 sati
  • POMORSKI NAUTIČARI – četvrtak, 28. lipnja s početkom u 9.00 sati
  • HOTELIJERSKO-TURISTIČKI TEHNIČARI – četvrtak 28. i petak 29. lipnja 2018. s početkom u 9.00 sati
  • UGOSTITELJI (KONOBARI, KUHARI), PKS – od 27. do 29. lipnja 2018.

 

Koordinatorica: Aldina Burić