Obrana završnog rada za ljetni rok školske godine 2016./2017.

Obrana završnog rada za ljetni rok školske godine 2016./2017. će se održati prema ovom rasporedu:

  • HTT – dana 29. i 30. lipnja 2017. s početkom u 8:00 sati u učionici broj 5
  • N – dana 27. lipnja 2017. s početkom u 8:00 sati u učionici broj 36
  • B – dana 29. lipnja 2017. s početkom u 9:00 sati u učionici broj 42

Svi učenici četverogodišnjih razreda moraju biti u školi 15 minuta prije početka obrane i moraju pripremiti prezentaciju u Power Pointu te s mentorima dogovoriti kada i kako će donijeti prezentaciju.

  • Kuhari i PKS:
    • praktični dio: dana 27. lipnja 2017. s početkom u 8:00 sati u restoranu škole
    • teoretski dio: dana 28. lipnja 2017. s početkom u 9:00 sati u restoranu škole

Detaljan vremenik će biti objavljen na vratima učionica dan prije obrane završnog rada.