Prijave ispita državne mature u ljetnome roku školske godine 2018./2019.

Na stranici NCVVO je objavljena obavijest o prijavi ispita DM: 1. prosinca 2018. godine u 12.00 sati počinju prijave ispita državne mature u školskoj godini 2018./2019. Prijave ispita državne mature završavaju 15. veljače 2019. godine u 12.00 sati. Prijave u sustav različite su za pojedine kategorije pristupnika te je važno pratiti naslovnicu mrežne stranice www.ncvvo.hr i www.postani-student.hr  na kojima će biti […]

Vise »