STRUČNI IZLETI

Fizika:

Stručni izlet iz fizike

STRUČNI IZLET IZ FIZIKE

Stručni izlet iz fizike

Stručna ekskurzija iz fizike

Stručna ekskurzija iz fizike

Stručna ekskurzija u Ljubljanu

 

Biologija/kemija:

Naši učenici na Danu kemije

Noć biologije

Stručna ekskurzija iz kemije

 

Psihologija:

Posjet Rijeci psihologije

Posjet manifestaciji Rijeka psihologije

 

Povijest:

Izlet u Krapinu i Varaždin

Izlet u Krapinu

Stručni izlet u Krapinu