PLOVIDBENA PRAKSA “KRALJICA MORA”

Školski brod „Kraljica mora“ boravio u Lošinju

Maturanti pomorskih zanimanja započeli praksu na “Kraljici mora”

Kraljice mora…. vidimo se dogodine!

Maturanti isplovili s Kraljicom mora

4.NB dovršio svoj prvi plovidbeni pothvat

Kvarnerska avantura 4.NB razreda

Plovidba Kraljicom mora

Plovidba Kraljicom mora

Plovidba Kraljicom mora

Plovidba Kraljicom mora

Plovidba Kraljicom mora