Predstavljanje projekta u Aurori (2013.)

U hotelu Aurora 4.srpnja 2013.g.predstaviljen je projekt Grupe za glagoljicu pred profesorima hrvatskog jezika u dijaspori gdje je hrvatski ini jezik ,a u organizaciji AZOO.