Katalog informacija

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJI

ODLUKA O USTROJAVANJU KATALOGA INFORMACIJA

KATALOG INFORMACIJA

ODLUKA O IMENOVANJU SLUŽBENIKA ZA INFORMIRANJE (Siječanj 2014.)

ODLUKA O IMENOVANJU SLUŽBENIKA ZA INFORMIRANJE (Listopad 2014.)

ODLUKA O IMENOVANJU OSOBE ZADUŽENE ZA NEPRAVILNOSTI (Ožujak 2015.)
Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2015.g.

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2016. godinu (pdf)