Državna matura

Državna matura

Državna matura je postupak kojim završava srednje obrazovanje učenika gimnazijskih programa.

Ispite državne mature mogu polagati i učenici u strukovnim programima obrazovanja, koji traju najmanje četiri godine i čije srednje obrazovanje završava izradbom i obranom završnoga rada u organizaciji i provedbi škole.

Ispiti državne mature na standardizirani se način provode u cijeloj državi u isto vrijeme i pod jednakim uvjetima i kriterijima za sve učenike, odnosno pristupnike.

NCVVO, Pravilnik i Pravila

Ispite provodi Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO) u suradnji sa školama. Svi detalji o provedbi državne mature se mogu naći na službenoj stranici Centra www.ncvvo.hr

Sve informacije za pristupnike ispita državne mature mogu se naći na ovoj  poveznici s informacijama.

Postupke provedbe državne mature propisuje Pravilnik o polaganju državne mature, a svake godine se još pripremaju posebna Pravila o pripremi, organizaciji i provedbi ispita državne mature koja se mogu naći na ovoj poveznici: Pravila.

Ispitni katalozi i provedeni ispiti

Ispitni sadržaji te način provjere i ocjenjivanja znanja i sposobnosti na ispitima uređuju se predmetnim ispitnim katalozima. Ispitne kataloge koji se izrađuju prema nastavnim planovima i programima iz općeobrazovnih predmeta, donosi NCVVO uz prethodnu suglasnost Ministarstva. Ispitne kataloge objavljuje NCVVO na svojim mrežnim stranicama na poveznici: Ispitni katalozi

Na mrežnim stranicama NCVVO-a se mogu naći svi provedeni ispiti od 2010. godine do danas.

ŠIP i ispitni koordinator

Pripremne i druge radnje u svezi s organizacijom i provedbom državne mature u školi provodi školsko ispitno povjerenstvo (ŠIP) među kojima je ispitni koordinator (IK). 

Ispitna koordinatorica u našoj školi je prof. Aldina Burić.  

Članovi ŠIP-a u ovoj školskoj godini su:

  • ravnateljica, Jelena Bralić, prof. – predsjednica
  • Aldina Burić, prof. – ispitna koordinatorica
  • Barbara Šurlina Bilić, prof. – zamjenica ispitne koordinatorice
  • Mirjana Čović, prof. – članica
  • Saša Jerala, prof. – članica
  • Sandra Maljić, prof. – članica
  • Lovorka Tomović, prof. – članica 

Učenici koji žele pristupiti DM imaju zajedničku grupu s IK A.Burić na usluzi Whatsapp.

Kalendar polaganja ispita DM je dostupan na poveznici: NCVVO: Kalendar polaganja ispita DM

Česta pitanja i videoupute

NCVVO je na ovoj poveznici pripremio odgovore na česta pitanja te videoupute za provedbu ispita državne mature.

Informacije o upisima na fakultete možete pronaći i na mrežnoj stranici Agencije za znanost i visoko obrazovanje Studij.hr.

U CENTRU MATURE – nova digitalna platforma „U Centru mature“ objedinjava višegodišnje znanje i iskustvo Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja u pripremi i vrednovanju ispita državne mature. Pripremljeni materijali prvenstveno su namijenjeni maturantima i nastavnicima te izravno pomažu učenju, razumijevanju vrednovanja i ostvarivanju dobrih ishoda na državnoj maturi u trenutačnim okolnostima odvijanja nastave na daljinu. Poveznica: U centru mature

 

Koji se ispiti polažu na državnoj maturi?

 

Prilagodba ispitne tehnologije