Završni rad

Završni rad učenikov je uradak čijom se izradbom i obranom provjeravaju, vrjednuju i ocjenjuju učenikove strukovne kompetencije određene razine sukladno razini kvalifikacije koju stječe.

Izradbom i obranom završnog završnog rada učenici strukovnih škola završavaju svoje obrazovanje u srednjoj školi.

Na ovoj stranici možete naći upute za izradu završnog rada, izgled naslovnice, vremenik i teme završnih radova za tekuću školsku godinu.

Prezentaciju prema Pravilniku, kojeg također možete naći na ovim stranicama, možete pogledati ovdje:

Izradba i obrana završnog rada

Naslovnica završnog rada

 

Pravilnik o izradbi i obrani završnog rada

Okvirni vremenik izrade i obrane završnog rada za školsku godinu 2020./2021.

Upute za izradu završnog rada