Računalstvo / Informatika

Računalstvo / Informatika


Visual Basic  – Skripta i zadaci VisualBasic_Skripta

Zadaci i rješenja – izvorni kod – Visual Basic 6.0
Zadaci I
Zadaci II

Primjeri iz škole – izvorni kod
Primjeri I

Složeniji primjer (Mine i Karte)
Primjer II

Zadaci sa natjecanja Osnove informatike:

Školsko 2008. godina : Zadaci i rješenja.

Školsko 2009. godina: Zadaci i rješenja.

Školsko 2010. godina: Zadaci i rješenja.

Školsko 2011. godina: Zadaci i rješenja

————————————————–

Županijsko 2008. godina: Zadaci i rješenja.

Županijsko 2009. godina: Zadaci i rješenja.