Tehničko osoblje

Ime i prezime Radno mjesto
domar – kotlovničar
Maida Cvijić spremačica
Manda Marković spremačica
Vesna Tibinac spremačica
Mirjana Poldan spremačica
Marija Šuran spremačica