Tehničko osoblje

Ime i prezime Radno mjesto
Suad Šeperović kućni majstor
Maida Cvijić spremačica
Tina Krušvar spremačica
Manda Marković spremačica