Programi

Opća gimnazija

Hotelijersko-turistički tehničar

Pomorski nautičar

Tehničar za brodostrojarstvo

Konobar

Kuhar

Prodavač

Pomoćni kuhar i slastičar TES