Sastanci upravljačkog odbora

2. sastanak Upravljačkog odbora od 02.03.2021.

Dana 02. ožujka 2021. godine održan je drugi sastanak Upravljačkog odbora na projektu RCK RECEPT – Regionalni centar profesija u turizmu, u svrhu analize dosadašnjih aktivnosti te planiranju daljnjih aktivnosti na projektu. Na sastanku je između ostalog bilo riječi o statusu projektnih aktivnosti,  kvartalnom planu projektnih aktivnosti za naredno tromjesečje, kvartalnom planu za mobilnost nastavnika za naredno tromjesečje, projektnim aktivnostima izrade SZ, SK i kurikuluma, financiranju projektnih aktivnosti te o drugim otvorenim pitanjima.

 

1. sastanak Upravljačkog odbora od 18.12.2020.

Dana 18. prosinca 2020. godine održan je prvi satanak Upravljačkog odbora na projektu RCK RECEPT – Regionalni centar profesija u turizmu, online putem. Raspravljalo se o temama važnim za daljnji rad centra. Članovi Upravljačkog odbora upoznati su s dosad provedenim aktivnostima, realiziranim stavkama i poteškoćama nastalim pri upravljanju projektom.