Sastanci upravljačkog odbora

4. sastanak Upravljačkog odbora od 08.09.2021.

Dana 08. rujna 2021. godine održan je četvrti sastanak Upravljačkog odbora na projektu RCK RECEPT – Regionalni centar profesija u turizmu.  

Prilog: Zapisnik 4. sastanka UO 08.09.2021. 
Prilog: Plan edukacija od rujna do prosinca 2021.
Prilog: Plan aktivnosti – rujan-prosinac-2021.
Prilog: Izvješće o aktivnostima – lipanj-kolovoz-2021.
Prilog: Strateško usmjerenje RCK
Prilog: Međunarodna suradnja
Prilog: Meetup susreti
Prilog: Uvodna konferencija
Prilog: Rezultati i izazovi UO

 

2. sastanak Upravljačkog odbora od 02.03.2021.

Dana 02. ožujka 2021. godine održan je drugi sastanak Upravljačkog odbora na projektu RCK RECEPT – Regionalni centar profesija u turizmu, u svrhu analize dosadašnjih aktivnosti te planiranju daljnjih aktivnosti na projektu. Na sastanku je između ostalog bilo riječi o statusu projektnih aktivnosti,  kvartalnom planu projektnih aktivnosti za naredno tromjesečje, kvartalnom planu za mobilnost nastavnika za naredno tromjesečje, projektnim aktivnostima izrade SZ, SK i kurikuluma, financiranju projektnih aktivnosti te o drugim otvorenim pitanjima.

 

1. sastanak Upravljačkog odbora od 18.12.2020.

Dana 18. prosinca 2020. godine održan je prvi satanak Upravljačkog odbora na projektu RCK RECEPT – Regionalni centar profesija u turizmu, online putem. Raspravljalo se o temama važnim za daljnji rad centra. Članovi Upravljačkog odbora upoznati su s dosad provedenim aktivnostima, realiziranim stavkama i poteškoćama nastalim pri upravljanju projektom.