Školska godina 2015./2016.

 

Dani biologije – obrazac prijave za višednevu izvanučioničku nastavu (1/2016) – objavljeno 22.01.2016.

Gardaland – obrazac prijave za višednevu izvanučioničku nastavu (2/2016) – objavljeno 25.01.2016.

Vukovar – obrazac prijave za višednevu učioničku nastavu (3/2016) – objavljeno 8.02.2016.

Kazalište i mladi – obrazac prijave za višednevnu izvanučioničku nastavu (4/2016)- objavljeno 3.03.2016

Maturalno putovanje – Barcelona – obrazac prijave za izvanučioničku nastavu (5/2016) – objavljeno 10.03.2016.

 

Odluke o prihvaćanju ponuda:

 

Odluka na ponudu broj 1./2016. ( Dani biologije) – 19.2.2016

Odluka na ponudu broj 2./2016. (Venecija-Gardaland) – 19.2.2016

Odluka na ponudu broj 5./2016. (Barcelona) – 18.4.2016