Sustav upravljanja kvalitetom

Srednja škola Ambroza Haračića ima uspostavljen Sustav upravljanja kvalitetom – SUK.

Zašto SUK?

Pravilnik o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca (NN 130/13) u svom članku 81. stavak (1) kaže:
 
Svako pomorsko učilište, kojemu je povjereno obrazovanje ili izobrazba pomoraca, dužno je u sklopu svog unutarnjeg ustroja uspostaviti sustave kvalitete sukladno međunarodnim ISO standardima upravljanja, a u skladu s odredbama ovog Pravilnika, STCW Konvencije i STCW Pravilnika, koji moraju biti ocijenjeni od nezavisne certifikacijske ustanove.
 
Kako se ostvaruje SUK?
Temelj su međunarodni ISO standardi upravljanja:
  • Norma ISO 9001:2015
  • Sustavi upravljanja kvalitetom – Zahtjevi
Nezavisne certifikacijske ustanove koje provode nadzor SUK-a u našoj školi su Bureau Veritas (BV) i Hrvatski registar brodova (HRB)
O Sustavu upravljanja kvalitetom u našoj školi možete pogledati ovu prezentaciju: SUK SŠAH
 

U Sustav upravljanja kvalitetom uključeni su svi djelatnici škole, a ključne aktivnosti provode članovi Tima za kvalitetu. Njihov je zadatak da se u Školi osigura i prati kvaliteta kroz ove aktivnosti i dokumente:

  • Politika i poslovnik (propisani Normom) – Politika kvalitete 31.01.2018.  Poslovnik kvalitete 4.01 od 01.03.22
  • Postupci, radne upute i obrasci SUK-a 
  • Interni i vanjski pregledi (auditi) – vanjske preglede provode Bureau Veritas i Hrvatski registar brodova
  • Rizici i prilike za svaku školsku godinu 
  • Ciljevi za svaku školsku godinu (mjerljivi) 
  • Anketiranje učenika završnih razreda i njihovih roditelja
  • Sandučić povjerenja
  • Edukacija nastavnika (novi propisi,…)
 
U nastavku je Popis internih i vanjskih propisa koji se primjenjuju u školi i njihova važeća izdanja te Plan rada Tima za kvalitetu za školsku godinu 2023./2024.