ŠKOLSKI ODBOR 2024.

NadnevakOPIS
 05.02.2024. Dnevni red 38. sjednice Školskog odbora
 07.02.2024. Zaključci 38. sjednice Školskog odbora
09.02.2024. Dnevni red 39. sjednice Školskog odbora
12.02.2024. Zaključci 39. sjednice Školskog odbora
27.02.2024. Dnevni red 40. sjednice Školskog odbora
29.02.2024. Zaključci 40. sjednice Školskog odbora
12.03.2024. Poziv 41. sjednice Školskog odbora
14.03.2024. Zaključci 41. sjednice Školskog odbora
28.03.2024. Dnevni red 42. sjednice Školskog odbora
29.03.2024. Zaključci 42. sjednice Školskog odbora