Sheme i proračuni

Ovdje možete naći neke sheme i Excell-tablice s proračunima:

Sheme za astronomsku

Shema MSH

Running fix primjeri za vježbu sa skeniranim zadacima

Sheme za devijaciju   kontrola devijacije shema

ODREĐIVANJE GEOGRAFSKE ŠIRINE POMOĆU SUNCA U PODNE ILI U PONOĆ I POMOĆU POLARE

Ortodroma teorija i formule    Ortodroma sve sheme, obrasci, crtezi