2008./2009.

Mladi povjesničari: Anton Budinić (2.g), Leona Fuček-Desanti (2.g), Manuela Kajkara (2.g), Fran Kušeta (1.g), Mateja Vidulić (1.g) Mladi povjesničari su 5. prosinca 2008. sudjelovali u pripremi i organizaciji proslave Dana škole. Tema programa proslave i prikazane prezentacije bila je „Povijest Pomorske škole u Malom Lošinju“. Na Županijskom natjecanju iz povijesti u Rijeci 25. veljače 2009. godine u kategoriji samostalnih istraživačkih radova učenika srednjih škola osvojeno je 1. mjesto.  Rad na temu „Lošinjska Nautica – najslavnija pomorska škola na Jadranu” pripremili su Manuela Kajkara i Anton Budinić. Na Državnom natjecanju iz povijesti na Krku od 6. do 8. svibnja 2009. Manuela Kajkara i Anton Budinić osvojili su 3. mjesto. Na Festivalu znanosti u Malom Lošinju od 20. do 25. travnja 2009. pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti sudjelovala je i naša grupa. Održali smo prezentaciju i predavanje u Palači Fritzy u Malom Lošinju, te multimedijalnu prezentaciju s temom „Znanstveni život u Malom Lošinju na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće“. Prigodom održavanja 3. dana Ambroza Haračića od 15. do 30. svibnja 2009. organizirali smo  izložbu i prezentaciju u Palači Kvarner u Malom Lošinju s temom „Haračićev herbarij“. Za TV Rijeka, za emisiju KIGO (Kvarner i Gorski Kotar) snimljena je emisija o našoj izložbi u Palači Kvarner. Dana 24. lipnja 2009. na zamolbu Turističke zajednice grada Malog Lošinja sudjelovali smo u predstavljanju Malog Lošinja kao kandidata za nagradu Zlatni cvijet Europe prigodom čega smo u uvali Ostrugova organizirali izložbu i predstavljanje rada grupe Mladih povjesničara od 2005.-2009. godine.

Članak u Novom list5.12.2008.

Manuela Kajkara, Matea Vidulić i Leona Fuček-Desanti snimljene 9.10.2008. godine na terasi kuće u kojoj je A. Haračić živio i radio( danas zgrada Odgojnog doma u Zagrebačkoj ulici)

Kajkara Manuela i Anton Budinić pripremajući se za natjecanje proučavaju dokumente u školskom arhivu

Manuela Kajkara, prof. Lidija Kosmos i Anton Budinić zadovoljni uspjehom postignutim na Županijskom natjecanju

Manuela Kajkara i Anton Budinić na Državnom natjecanju na Krku 7. 5. 2009.

Anton i Manuela prezentiraju rad odjeveni u odjeću s kraja 19. stoljeća

Zadovoljni rezultatom na natjecanju i osvojenim trećim mjestom

Proglašenje najboljih i dodjela priznanja

Na Festivalu znanosti u Palači Fritzy (Leona Fuček-Desanti, Anton Budinić, Fran Kušeta, Manuela Kajkara i prof. Lidija Kosmos)

Povjesničari i botaničari u zajedničkim pripremama za izložbu Haračićev herbarij

S ravnateljem škole prof. Tomislavom Gospodnetićem na otvaranju izložbe Haračićev herbarij u Palači Kvarner

Voditeljica Kosmos i Mladi povjesničari

Profesori Srednje škole na otvaranju izložbe

Leona i Mateja u vođenju programa

Prezentacija rada povjesničara (Zlatni cvijet Evrope)

Anton Budinić i izložba ispod Haračićevog spomenika