Školska godina 2023./2024.

Natječaj za zakup prostora škole za prodaju marende učenicima

Poziv 2-2023 za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave u Istru u ožujku 2024.

Poziv 3-2023 za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave u Liku u travnju 2024.

4.12.2023. Odluka o prihvaćanju ponude za organizaciju izleta u Istru.

Poziv 1-2024 za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave u Gardeland-Venezia-Verona u travnju 2024.

Odluka za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave u Gardeland-Venezia-Verona u travnju 2024.

Odluka o neprihvaćanju organizacije višednevne izvanučioničke nastave u Liku, travanj 2024