Dopunski rad – raspored sati

Objavljujemo točne termine dopunskog rada (za svakog nastavnika). Zbog učenika putnika 1.sat započinje u 8,30 što je vidljivo u sljedećoj tablici:

Sat                        Trajanje
1.                         8.30 – 9.15
2.                         9.20 – 10.05
3.                        10.20 – 11.05
4.                        11.10 – 11.55