Dopunski rad – VAŽNA OBAVIJEST

Obavješćujemo sve učenike koji su upućeni na dopunski rad da ćemo točne termine za svakog profesora objaviti u petak, 26.lipnja 2015. – u 13,00 sati, na ovoj web stranici i na oglasnoj ploči škole.

Dopunski rad bit će organiziran u vremenu od 29.lipnja do 8.srpnja 2015.g.