Vremenik izrade i obrane završnog rada i pomoćničkih ispita za jesenski rok

IZRADA I OBRANA ZAVRŠNIH RADOVA

 

Odabir tema za završni rad ……… u dogovoru s mentorima, do 9. srpnja 2013.

Izradba završnog rada……………………….. 9. srpnja 2013. – 18. kolovoza 2013.

Prijava obrane završnog rada…………………………………… 9. srpnja 2013.

Predaja završnog rada (u tajništvu škole)……………. 19 kolovoza 2013.

Obrana završnog rada:

Hotelijersko-turistički tehničari………………….. 23. kolovoza 2013. u 9.00 sati

Tehničari za brodostrojarstvo……………… 23. kolovoza 2013. u 9.00 sati

Kuhari……………………………………………… 29. kolovoza 2013. u 8.00 sati

Konobari………………………………………… 29. kolovoza 2013. u 8.00 sati

Prodavači……………………………………….. 29. kolovoza 2013. u 8.00 sati

Elektroinstalateri……………………………… 29. kolovoza 2013. u 8.00 sati

Podjela svjedodžbi…………………………………. 3. rujna 2013. u 10.30 sati

POMOĆNIČKI ISPITI

 

Prijava pomoćničkog ispita u tajništvu škole……………………. 9. srpnja 2013.

Konzultacije s mentorom………………………………………… 22. kolovoza 2013.

Praktični dio (u objektima naukovanja)…………………….. 23. kolovoza 2013.

Stručno-teorijski dio (pismeni)………………………………… 27. kolovoza 2013.

Stručno-teorijski dio (usmeni)…………………………………. 28. kolovoza 2013.