Državna matura – važna obavijest

Prigovori na ocjenu ispita državne mature podnose se pisanim putem

Školskom ispitnom povjerenstvu u roku od 48 sati od objave rezultata,

odnosno od 9. srpnja 2013. do 11. srpnja 2013. Tih dana ispitna

koordinatorica zaprima žalbe od 8:00 do 15:00 sati.