Obilježili smo Dan kravate

 

 

Dana 18.10.2021. godine u našoj smo školi obilježili Dan kravate.

 

Svaki razred imao je zadatak oslikati svoj primjerak papirnate kravate s motivima otoka Cresa i otoka Lošinja. Učenici su bili vrlo kreativni te na fotografijama možete vidjeti njihove uratke. Osim toga, učenici, nastavnici i ostali djelatnici naše škole doprinijeli su obilježavanju ovog dana odjenuvši kravate.

 

Kravata je u 17. stoljeću, u Tridesetogodišnjem ratu bila naziv za rubac oko vrata koji su nosili hrvatski vojnici, a danas je jedan od najrasprostranjenijih modnih detalja u svijetu.

 

Zahvaljujemo svim učenicima i nastavnicima koji su se pridružili obilježavanju ovoga dana.