TERENSKA NASTAVA 3. h – Vela Straža

U subotu, 25. ožujka 2017. s učenicima 3. h razreda, uz profesorice Đurđicu Mršić i profesoricu Lidiju Kosmos, realiziran je drugi izlet u sklopu terenske nastave, odnosno dopunske nastave iz demogeografije i zavičajne povijesti.

Ovaj puta posjetili smo lokaciju na zapadnom ulazu u luku Mali Lošinj – obalni prostor Velopina i lokaciju gradine Vela Straža (Monte Baston).

Program terenskog rada započeo je na Velopinu upoznavanjem sa spomen obilježjima na toj lokaciji. Prvi spomenik, “Lošinjskim oslobodiocima” kipara Dušana Džamonje povezan je sa 2. svjetskim ratom, odnosno oslobađanjem otočja od Talijana i Nijemaca. Spomen obilježje uz Villu Flora vezano je uz priču o Domovinskom ratu.

Penjući se na Monte Baston učenici su saznali zbog čega je ta gradina (poznata i kao Vela straža) dobila ime, te zašto je predio Velopin tako nazvan (Belo Pin, tal. – lijepa pinija, vrsta bora), a saznali su i podrijetlo imena ostalih brežuljaka koja zaokružuju Mali Lošinj.

Na samom vrhu, zbog izvanredne preglednosti, kako pučinskog tako i lučkog prostora moglo se bez puno teoretiziranja i opisivanja zaključiti zašto je upravo ova lokacija izabrana za prethistorijsku gradinu, srednjovjekovnu mletačku stražu, te vojnu utvrdu u doba Napoleona, austrijske vlasti, potom talijanske i konačno jugoslavenske.

Danas je to odlična lokacija za izletnički program u sklopu aktivnog odmora gostiju, a premalo je do sada turistički valorizirana. Mladi budući turistički djelatnici, koji su sudjelovali u ovom izletu, sigurno će je u budućnosti preporučivati.

Veselimo se našim budućim otkrivanjima atraktivnih, a zapostavljenih lokacija.