Pomoćnički ispit – VAŽNA OBAVIJEST

Sutra, u petak, 11.07.2014., u 9.00 sati, održat će se teorijski dio pomoćničkog ispita za PRODAVAČE (u učionici br.16). Pomoćničkom ispitu pristupaju sljedeći učenici:

Natalia Dumenčić

Corinna Grižan

Antonia Juranić

Jelena Kesegić

Lea Rukonić

Ivan Nastić

Mateo Nastić

Kristina Saganić

Martina Šilovinac

Pomoćnički ispit bit će održan u dva dijela:

–      pisani dio u petak, 11. srpnja 2014. – u 9.00 sati

–      usmeni dio u utorak, 15. srpnja 2014.

Učenicima 3.u razreda (konobarima i kuharima)  bit će omogućeno da ispitu pristupe prvi put u idućem ispitnom roku (15. rujna- 15. listopada 2014.).

Više informacija možete naći na www.asoo.hr