Predavanje dr Senke Stojanović

U okviru Preventivnog programa naše škole i Zdravstvenog kurikuluma, dr Senka Stojanović iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ održala je nekoliko predavanja za učenike prvih i drugih razreda naše škole.

Dr Stojanović je održala predavanja na dvije teme:

  • Utjecaj spolno prenosivih bolesti na reproduktivno zdravlje
  • Zaštita reproduktivnog zdravlja

Učenici su pokazali veliki interes za navedene teme i svojim aktivnim sudjelovanjem i velikim brojem pitanja dali svoj doprinos obradi navedenih tema.