Privremena rang lista kandidata za dodjeljivanje stipendija – pomorska zanimanja

Dana 19. studenog dobili smo od Ministarstva Pomorstva, prometa i infrastrukture privremenu rang listu kandidata za dodjeljivanje stipendija učenicima pomorskih škola.

Ove godine će se učenicima dodijeliti samo 65 stipendija,   a u nastavku je izvadak s popisom učenika iz Malog Lošinja:

 

Učenici koji su iznad crte – primati će stipendiju

R. broj na rang listi

Ime i prezime

Razred

Prosjek

2.

Sara Saganić

1

4,93

11.

Robert Lovrić

1

4,695

26.

Stiven Beg

3

4,47

39.

Petar Jureković

4

4,33

50.

Marin Baljak

3

4,23

56.

Irma Kajdić

3

4,17

Učenici koji su ispod crte – neće primati stipendiju

R. broj na rang listi

Ime i prezime

Razred

Prosjek

68.

Luka Antunović

1

4,135

84.

Luka Baljak

1

4,02

95.

Bartol Bogović

1

3,97

109.

Tara Šaponja

3

3,92

120.

Mateo Samardžić

3

3,88

136.

Antonio Vladislavić

4

3,8

236.

Vinko Glavaš

1

3,285

254.

Sanjin Evđenić

2

3,071

265.

Filip Krešimir Šarić

1

2,925

 

Kandidati mogu podnijeti pismeni prigovor Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture u roku od osam dana od objavljivanja Privremene rang liste na oglasnoj ploči Škole.

Cjeloviti dopis i potpuni popis učenika iz svih škola se nalazi u tajništvu škole.