Natječaj za slobodna radna mjesta

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu.

Uz pisanu prijavu na natječaj, potrebno je priložiti u izvorniku ili ovjerenoj preslici: životopis, dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje kadrovskih uvjeta, radnu knjižicu, dokaz o hrvatskom državljanstvu, uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od mjesec dana).

 

Pravo na podnošenje prijave imaju ravnopravno osobe oba spola.

Prijava na natječaj uz obveznu  dokumentaciju dostavlja se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Srednja škola Ambroza Haračića, Omladinska 10, 51550 Mali Lošinj,  sa naznakom „za natječaj“.

 

Ravnateljica:

Jelena Bralić, prof.