26.9.2023. – Europski dan jezika

Europski dan jezika i važnost o višejezičnosti učenici naše škole obilježit će kroz niz aktivnosti uoči samog dana, ali i kasnije pa vas pozivamo da pratite našu web stranicu.

Kroz cijeli prethodni tjedan učenici su na nastavi stranog jezika i na satu razrednika raspravljali o važnosti govorenja stranih jezika i dijalekata, o očuvanju jezika kao elementa vlastitog kulturološkog identiteta i rješavali različite kvizove o poznavanju jezika koji se govore u Europi. Učenici su tako najčešće zaigrali kvizove „Jezični detektiv“, „Koji je ovo jezik?“, i  „A gdje sam ja?“. U navedenim kvizovima učenici su trebali na temelju raznih slikovnih i zvučnih indikacija prepoznati o kojim se jezicima radi, ono što je zanimljivo kod kvizova je da su zvučni zapisi zapravo dijalozi izvornih govornika u realnom okruženju (kafić, banka, kazalište, frizerski salon…) a slike izvorne fotografije gradova diljem Europe s nenametljivim natpisima prema kojim su učenici mogli prepoznati o kojim se državama radi.

Učenici 3.h i 4.h razreda imali su zadatak pronaći istoznačne izraze za pojedine izreke i citate o stranim jezicima. Potom su te izraze prenijeli na plakate i dodali zastave, obilježja, zanimljivosti i znamenitosti zemalja u kojima su ti jezici službeni jezici govorenja. Zanimljivost koja je gotovo spontano nastala pri realizaciji ovih plakata, i na što su nastavnice osobito ponosne,  je da su se učenici odlučili izraze „prevesti“ na jezike svojeg identiteta. Na plakatima se tako nalazi i albanski, talijanski, slovenski i mađarski jezik, ali i čakavski sa Cresa, Orleca i Martinšćice i Varaždinski kajkavski. Kako bi učenici bili sigurni u ispravnost izreka za vrijeme izrade plakate zvale su se mame, none i tete jer ipak one najbolje znaju.

Svi su učenici dobili prigodne narukvice i naljepnice s izrekom „Razgovaraj sa mnom“ napisanom na različitim europskim jezicima.

S učenicima su Europski dan jezika na ovaj način obilježile nastavnice Daniela Mužić, Saša Jerala, Tatjana Kričković, Dejana Trajkov i Barbara Šurlina Bilić.