Dopunski nastavni rad 2023.

Dopunski nastavni rad počinje u petak, 29.lipnja 2023. Prvi sat počinje u 8,30 sati.

Po ovom rasporedu učenici idu na dopunski rad svaki dan.

Detaljan raspored sati, trajanje sata i popis učionica pogledajte u ovim tablicama: