Prezentacija studija Tehnologije i organizacije prometa – PFRI

U ponedjeljak, 23. siječnja 2023. učenici 4.NB razreda imali su priliku sudjelovati u on-line prezentaciji studija Tehnologije i organizacije prometa na Pomorskom fakultetu u Rijeci. 

Prezentaciju je održala mag.ing. Ana Grbčić sa Pomorskog fakulteta. Nakon promotivnog videa samog fakulteta, učenicima je prikazala posebnosti ovog studija te je istaknula da se velika pažnja pridaje praktičnim vježbama i projektima te korištenju novih tehnologija.

PU nastavku možete pogledati promotivni video.