Novi simulatori na Dan škole 2021.g.

 

NOVI GMDSS SIMULATOR ZA POMORSKE NAUTIČARE

                        Ove školske godine učenici smjera pomorski nautičar dobili su mogućnost rada na novom GMDSS simulatoru marke Wartsila + Transas GMDSS Simulator TGS 5000 koji je financiran sredstvima Ministarstva mora, prometa i infrakstrukture. GMDSS simulator ima tri radne jedinice za učenike i jedna radna jedinica za instruktora. Svaka jedinica ima i naglavne slušalice s mikrofonom u svrhu uspostavljanja veze između brod-brod, brod-kopno, kopno-brod. Učenici imaju mogućnost preko dodira prstom na monitoru odabrati i odraditi što se od njih traži u vježbi.  

                        Ovaj simulator je vezan za predmet pomorske komunikacije kojeg učenici slušaju kroz 2. i 3. godinu srednjoškolskog obrazovanja, a ujedno je vezan i za predmete sigurnost na moru, te engleski jezik u pomorstvu. Time smo upotpunili ono što nam je nedostajalo vezano za STCW konvenciju i pripremanje učenika za državno natjecanje WorldSkills Croatia iz discipline pomorska nautika.

 

NAVIGACIJSKI SIMULATOR

                           Za potrebe izvođenja nastave iz nastavnog predmeta Elektroničke navigacije ali i ostalih navigacijskih modula, od 2010. godine, u školi imamo i navigacijski simulator TRANSAS NTPRO 5000. Ovim nastavnim pomagalom, škola u potpunosti udovoljava uvjetima postavljenima od strane IMO-a i propisima STCW konvencije za obrazovanje pomoraca. 

 

BRODOSTROJARSKI SIMULATOR

                         Učenici četvrtog razreda smjera tehničar za brodostrojarstvo rade na novom suvremenom simulatoru marke Transas ERS 5000 Tech Sim koji je prije nekoliko dana i nadograđen.

                          Nadogradnja je uključivala software za 3D virtualnu kretnju brodskom strojarnicom, gdje je učenicima omogućeno pokretanje čitavog brodskog pogona kroz virtualno kretanje brodskom strojarnicom. Rad na ovom simulatoru učenicima omogućava da implementiraju znanja iz svih stručnih predmeta, da se upoznaju sa brodskom strojarnicom, te da nauče reagirati u slučaju određenih radnji koje mogu dovesti do većeg zastoja stroja ukoliko se ne otklone na vrijeme.